top of page
20d96b8914684d518f06a78461f89cca.jpg.webp

Warm Home

בית חם

Теплий дім

Home
5c30f106-ec1c-4209-a823-74830a33587b.jpg

03/11/2023

20

Families evacuated
Сімей евакуйовано
משפחות פונו

28/10/2023

100

Продуктових наборів розподілено жителям Сдероту та Ашкелону

Warm Home | Теплий дім | Тёплый дом

Наша країна переживає велику трагедію та скорботу. Але згуртованість громадського суспільства просто вражає та надихає. Наша організація об'єднує зусилля з "Центрами справедливості" та приєднується до проекту "Теплий дім", який починає працювати для україномовних нових репатріантів та біженців, та негайно потребують евакуації з зон, які постійно обстрілюються.

Ми запрошуємо мешканців Ізраїля, які бажають уникнути стрілянини, тривоги та терора залишити інформацію про себе, і ми зв'яжемось з вами, щоб підібрати вам гостинний і безпечний дім. Вже близько 150 родин отримали теплий прийом у різний районах країни.

Якщо ви хочете прийняти у себе мешканців Ізраїлю, які страждають через військові дії та шукають безпечне місце – заповніть анкету, щоб ми могли зв'язатися з вами.

Якщо вам необхідна евакуація або ви готові прийняти сім'ю, будь ласка, заповніть цю форму

Якщо ви готові доєднатися до проекту в якості волонтера та допомогати людям, які шукають притулок та тим, хто готовий його надати, будь ласка, заповніть цю форму

Наша страна переживает страшную трагедию и скорбь. Но сплоченность гражданского общества впечатляет и вдохновляет. Наша организация объединяет усилия с «Центрами справедливости» и присоединяется к проекту «Теплый дом», который начинает работать для украиноязычных и русскоязычных новых репатриантов и беженцев и нуждаются в немедленной эвакуации из зон постоянних обстрелов.


Мы приглашаем жителей Израиля, которые хотят избежать стрельбы, тревоги и террора оставить данные, и мы свяжемся с вами, чтобы подобрать вам гостеприимный и безопасный дом. Уже больше 150 семей получили теплый прием в разных районах страны.


Если вы хотите принять у себя жителей Израиля, которые страдают из-за военных действий и ищут безопасное место - заполните анкету, чтобы мы могли связаться с вами.

Если вам необходима эвакуация или вы готовы принять семью, пожалуйста, заполните эту форму

Если вы готовы присоединиться к проекту в качестве волонтера и помоготь людям, которые ищут приют и тем, кто готов его предоставить, пожалуйста, заполните эту форму

bottom of page